Αντιμετώπιση Παθήσεων

Ιστορικά Ασθενών

Χειρουργική Θεραπεία

Αποκατάσταση

Εξωτερικά Ιατρεία

Οστεοπόρωση

index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=55

Κλινική

logo_olympion_small

line_hr

 

index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=55

Πρόσφατο Ιατρικό Βίντεο

Αιμαγγείωμα σπονδύλου - κυφοπλαστική (ιστορικό ασθενούς) Εκτύπωση E-mail

Γυναίκα 34 ετών προσήλθε με συμπτώματα, κατά το τελευταίο έτος, οπίσθιου θωρακικού - οσφυϊκού άλγους που επιδεινωνόταν στην κόπωση.

Από τον έλεγχο με MRI και CT ανεδείχθει μεγάλο ενδοσπονδυλικό αιμαγγείωμα του Θ12 σπονδύλου το οποίο κατελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος του σπονδυλικού σώματος ενώ επεκτεινόταν και στο σπονδυλικό τόξο ετερόπλευρα.

Λόγω των συμπτωμάτων αλλά και της πιθανότητας αυτόματου κατάγματος και ρήξης του αιμαγγειώματος η ασθενής υπεβλήθη σε κυφοπλαστική με μπαλονάκι και πλήρωση της περιοχής του αιμαγγειώματος με οστικό τσιμέντο.

Η ασθενής παρουσίασε άμεση ύφεση των συμπτωμάτων μετεγχειρητικά.

Σπονδυλικό αιμαγγείωμα του Θ12 σπονδύλου

Επέκταση του αιμαγγειώματος μέσα στο σπονδυλικό σώμα έως το οπίσθιο τοίχωμα καθώς και στο σπονδυλικό τόξο ετερόπλευρα.

Πλήρωση του σπονδυλικού σώματος στην περιοχή του αιμαγγειώματος με οστικό τσιμέντο (κυφοπλαστική). Αναδυκνείεται πιθανώς το τροφοφόρο αγγείο στην πρόσθια επιφάνεια του σπονδύλου, το οποίο θρομβώθηκε με την είσοδο του τσιμέντου

 
logo1logo2logo3logo4