Αντιμετώπιση Παθήσεων

Ιστορικά Ασθενών

Χειρουργική Θεραπεία

Αποκατάσταση

Εξωτερικά Ιατρεία

Οστεοπόρωση

index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=55

Κλινική

logo_olympion_small

line_hr

 

index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=55

Πρόσφατο Ιατρικό Βίντεο

Αποκατάσταση μαζικής ρήξης τενοντίου πετάλου ώμου με μόσχευμα graftjacket PDF Εκτύπωση E-mail


Γυναίκα 55 ετών με μαζική ρήξη τενοντίου πετάλου (rotator cuff) από 3 μήνου. Προσέρχεται με πλήρη αδυναμία κινήσεων στον ώμο και εικόνα ψευδοπαράλυσης.

Γίνεται ανοικτή αποκατάσταση του ελλείμματος του τενοντίου πετάλου με χρησιμοποίηση αλλομοσχεύματος graftjacket και ειδική συρραφή.

Πολύ καλή λειτουργική αποκατάσταση του ώμου, 6 μήνες μετά, και ακτινολογική επικέντρωση της κεφαλής του βραχιονίου στην ωμογλήνη χωρίς εικόνα ανύψωσης.


karpreakarpreb

Αρχική κλινική εικόνα και MRI.

karmriekarmridkarmria


bik2

Διεγχειρητική εικόνα μετά την καθήλωση του graftjacket στην περιοχή του ελλείμματος.

kar1yakar1ybkar1yckar1yd

Κλινική εικόνα, 6 μήνες μετεγχειρητικά.

karmri6mb

 

Click to download in FLV format (835.23kB)

 
logo1logo2logo3logo4