Αντιμετώπιση Παθήσεων

Ιστορικά Ασθενών

Χειρουργική Θεραπεία

Αποκατάσταση

Εξωτερικά Ιατρεία

Οστεοπόρωση

index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=55

Κλινική

logo_olympion_small

line_hr

 

index.php?option=com_content&view=section&id=30&Itemid=55

Πρόσφατο Ιατρικό Βίντεο

Χειρουργική Θεραπεία
Σπονδυλική στένωση, Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, Αστάθεια, Σκωλίωση, Κατάγματα σπονδύλων
1 Σκολίωση: Μύθοι και Πραγματικότητα
2 Αιμαγγείωμα σπονδύλου - κυφοπλαστική (ιστορικό ασθενούς)
3 Σπονδυλική στένωση - Ευρεία πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία (ιστορικό ασθενούς)
4 Κάταγμα Ο1 σπονδύλου - Υβριδιακή σπονδυλοδεσία (ιστορικό ασθενούς)
 
logo1logo2logo3logo4